Có 1 kết quả:

lăn
Âm Nôm: lăn
Unicode: U+2C5A9
Tổng nét: 15
Bộ: mễ 米 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lăn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lăn lóc