Có 1 kết quả:

mót
Âm Nôm: mót
Unicode: U+2C5AB
Tổng nét: 16
Bộ: mễ 米 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mót

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mót lúa (nhặt những bông lúa sót lại sau khi gặt)