Có 1 kết quả:

cốm
Âm Nôm: cốm
Unicode: U+2C5AE
Tổng nét: 16
Bộ: mễ 米 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

cốm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

món cốm, bánh cốm; chanh cốm; vàng cốm