Có 1 kết quả:

gạo
Âm Nôm: gạo
Tổng nét: 16
Bộ: mễ 米 (+10 nét)
Unicode: U+2C5B0
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

gạo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hạt gạo