Có 1 kết quả:

mật
Âm Nôm: mật
Unicode: U+2C5B5
Tổng nét: 17
Bộ: mễ 米 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mật

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mật ngọt