Có 1 kết quả:

dán
Âm Nôm: dán
Unicode: U+2C5B7
Tổng nét: 18
Bộ: mễ 米 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dán

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dán giấy, keo dán; gỗ dán