Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+2C5BC
Tổng nét: 20
Bộ: mễ 米 (+15 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đen sì