Có 1 kết quả:

phở
Âm Nôm: phở
Unicode: U+2C5BE
Tổng nét: 20
Bộ: mễ 米 (+14 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phở

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cơm phở