Có 1 kết quả:

nếp
Âm Nôm: nếp
Unicode: U+2C5C2
Tổng nét: 24
Bộ: mễ 米 (+18 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nếp

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

gạo nếp