Có 1 kết quả:

neo
Âm Nôm: neo
Unicode: U+2C5D3
Tổng nét: 12
Bộ: mịch 糸 (+6 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

neo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dây neo