Có 1 kết quả:

trói
Âm Nôm: trói
Unicode: U+2C5D4
Tổng nét: 13
Bộ: mịch 糸 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trói

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trói buộc