Có 1 kết quả:

chít
Âm Nôm: chít
Tổng nét: 13
Bộ: mịch 糸 (+7 nét)
Unicode: U+2C5D7
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chít

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chít kẽ hở, chít khăn