Có 1 kết quả:

dưởc
Âm Nôm: dưởc
Unicode: U+2C5E9
Tổng nét: 15
Bộ: mịch 糸 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dưởc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)