Có 1 kết quả:

thùa
Âm Nôm: thùa
Unicode: U+2C5F0
Tổng nét: 16
Bộ: mịch 糸 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thùa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thêu thùa