Có 1 kết quả:

thon
Âm Nôm: thon
Unicode: U+2C5FD
Tổng nét: 18
Bộ: mịch 糸 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thon

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lưng thon