Có 1 kết quả:

thêu
Âm Nôm: thêu
Unicode: U+2C60F
Tổng nét: 22
Bộ: mịch 糸 (+16 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thêu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thêu dệt