Có 3 kết quả:

bảybẩybởi
Âm Nôm: bảy, bẩy, bởi
Unicode: U+2C65E
Tổng nét: 12
Bộ: tỷ 匕 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/3

bảy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bảy mươi

bẩy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xúi bẩy

bởi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bởi vì