Có 1 kết quả:

giòn
Âm Nôm: giòn
Tổng nét: 13
Bộ: dương 羊 (+7 nét)
Unicode: U+2C674
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giòn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giòn giã; đen giòn