Có 1 kết quả:

đẹp
Âm Nôm: đẹp
Unicode: U+2C67E
Tổng nét: 18
Bộ: dương 羊 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đẹp

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cao đẹp, đẹp đẽ, đẹp đôi, đẹp mặt, tốt đẹp