Có 1 kết quả:

quạt
Âm Nôm: quạt
Unicode: U+2C687
Tổng nét: 17
Bộ: vũ 羽 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

quạt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cái quạt