Có 1 kết quả:

iến
Âm Nôm: iến
Unicode: U+2C688
Tổng nét: 17
Bộ: vũ 羽 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

iến

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)