Có 1 kết quả:

ngượng
Âm Nôm: ngượng
Unicode: U+2C6A3
Tổng nét: 17
Bộ: nhĩ 耳 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngượng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngượng ngùng