Có 1 kết quả:

tim
Âm Nôm: tim
Unicode: U+2C6B2
Tổng nét: 10
Bộ: nhục 肉 (+4 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tim

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

quả tim