Có 1 kết quả:

giỏ
Âm Nôm: giỏ
Unicode: U+2C6B6
Tổng nét: 11
Bộ: nhục 肉 (+5 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giỏ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)