Có 1 kết quả:

lòng
Âm Nôm: lòng
Unicode: U+2C6C3
Tổng nét: 14
Bộ: nhục 肉 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lòng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lòng ruột