Có 1 kết quả:

hông
Âm Nôm: hông
Unicode: U+2C6CF
Tổng nét: 15
Bộ: nhục 肉 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hông

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)