Có 1 kết quả:

chữa
Âm Nôm: chữa
Unicode: U+2C6D2
Tổng nét: 15
Bộ: nhục 肉 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chữa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chữa bệnh, chạy chữa; chữa cháy