Có 1 kết quả:

vai
Âm Nôm: vai
Unicode: U+2C6D5
Tổng nét: 16
Bộ: nhục 肉 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

vai

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sánh vai