Có 1 kết quả:

mụn
Âm Nôm: mụn
Unicode: U+2C6D7
Tổng nét: 16
Bộ: nhục 肉 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mụn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mọc mụn