Có 1 kết quả:

gót
Âm Nôm: gót
Unicode: U+2C6DF
Tổng nét: 20
Bộ: nhục 肉 (+18 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

gót

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

gót chân