Có 1 kết quả:

nuôi
Âm Nôm: nuôi
Tổng nét: 22
Bộ: nhục 肉 (+18 nét)
Unicode: U+2C6E0
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nuôi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nuôi nấng