Có 1 kết quả:

phèo
Âm Nôm: phèo
Unicode: U+2C6E1
Tổng nét: 24
Bộ: nhục 肉 (+22 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phèo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phèo phổi