Có 1 kết quả:

riẹm
Âm Nôm: riẹm
Unicode: U+2C750
Tổng nét: 12
Bộ: thảo 艸 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

riẹm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)