Có 1 kết quả:

nặn
Âm Nôm: nặn
Unicode: U+2C774
Tổng nét: 13
Bộ: thảo 艸 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

nặn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nặn óc