Có 1 kết quả:

chan
Âm Nôm: chan
Tổng nét: 15
Bộ: thảo 艸 (+12 nét)
Unicode: U+2C795
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

chan

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

búa đập chan chát