Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+2C7A2
Tổng nét: 16
Bộ: thảo 艸 (+13 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)