Có 1 kết quả:

mùng
Âm Nôm: mùng
Unicode: U+2C7C3
Tổng nét: 17
Bộ: thảo 艸 (+14 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mùng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mùng tơi, dọc mùng