Có 1 kết quả:

lộng
Âm Nôm: lộng
Unicode: U+2C7CE
Tổng nét: 19
Bộ: thảo 艸 (+16 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lộng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lồng lộng