Có 1 kết quả:

trái
Âm Nôm: trái
Unicode: U+2C7E3
Tổng nét: 22
Bộ: thảo 艸 (+19 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trái

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

quả trái