Có 1 kết quả:

sán
Âm Nôm: sán
Unicode: U+2C7F4
Tổng nét: 9
Bộ: trùng 虫 (+3 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sán

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giun sán