Có 1 kết quả:

ve
Âm Nôm: ve
Unicode: U+2C804
Tổng nét: 12
Bộ: trùng 虫 (+6 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ve

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ve sầu, con ve