Có 1 kết quả:

heng
Âm Nôm: heng
Unicode: U+2C807
Tổng nét: 12
Bộ: trùng 虫 (+6 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

heng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)