Có 1 kết quả:

quý
Âm Nôm: quý
Unicode: U+2C813
Tổng nét: 14
Bộ: trùng 虫 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

quý

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)