Có 1 kết quả:

nòng
Âm Nôm: nòng
Unicode: U+2C825
Tổng nét: 17
Bộ: trùng 虫 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nòng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nòng nọc