Có 1 kết quả:

rận
Âm Nôm: rận
Unicode: U+2C828
Tổng nét: 17
Bộ: trùng 虫 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

rận

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

con rận