Có 1 kết quả:

mọi
Âm Nôm: mọi
Unicode: U+2C831
Tổng nét: 19
Bộ: trùng 虫 (+13 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

mọi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

người mọi