Có 1 kết quả:

vích
Âm Nôm: vích
Unicode: U+2C832
Tổng nét: 20
Bộ: trùng 虫 (+14 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vích

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

rùa biển