Có 1 kết quả:

mống
Âm Nôm: mống
Unicode: U+2C833
Tổng nét: 20
Bộ: trùng 虫 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mống

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

con mống (con mòng)