Có 1 kết quả:

man
Âm Nôm: man
Unicode: U+2C86F
Tổng nét: 17
Bộ: y 衣 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

man

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

man rợ