Có 1 kết quả:

chiếu
Âm Nôm: chiếu
Unicode: U+2C870
Tổng nét: 18
Bộ: y 衣 (+13 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chiếu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chiếu sáng; hộ chiếu; đối chiếu; chiếu lệ